Δημόκριτος

Σκληρό Σιτάρι Δημόκριτος

Ο Δημόκριτος είναι μια άριστη Ελληνική ποικιλία σκληρού σιταριού με ιδιαίτερα υψηλό παραγωγικό δυναμικό απόδοσης και υψηλή σταθερότητα.

Πλεονεκτήματα

Παρακάτω θα βρείτε τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης ποικιλίας

Αντοχή

Αγρονομικά Χαρακτηριστικά

  • Ξεστάχυασμα: πρώιμο
  • Ωρίμανση: πρώιμη
  • Ψύχος : καλή ανοχή
  • Πλάγιασμα: καλή ανοχή
  • Ξηρασία: υψηλή ανοχή

Αφήστε μια απάντηση